Skip navigation

Biológia - Oktatás - Tanulás

OKTATÁSI PORTÁL A TANSEGÉD TÁMOGATÁSÁVAL

Hasznos segítség a biológia oktatásához és tanulásához

SZERKESZTŐ: Kriska György

Az oktatási portál megalapozását az EFOP-3.4.4-16 „Pályaorientáció, valamint matematikai, természettudományos, informatikai, műszaki szakok népszerűsítése a felsőoktatásban” című pályázat támogatása tette lehetővé. Ennek során a biológia tanításához kapcsolódó tematikusan rendezett képgyűjteményekben 1707 db feliratozott és felirat nélküli fotót és 305 fogd és vidd Flash animációt tettünk közzé. Ha valaki az oldalon szereplő képeket nem az oldal által biztosított képnézegető programmal szeretné használni, az a teljes képanyagot letöltheti .jpg formátumban is.

Időközben az IKT eszközök területén olyan változások történtek, amik új irányt adtak a fejlesztéseinknek. A mobiltelefonok mellett ma már az internetes böngészők sem támogatják a Flash animációk futtatását, ezért szükségessé vált az eredetileg „.swf” formátumban közzétett animációk „.exe” kiterjesztésű fájlokban való publikálása. Így ezek továbbra is használhatok offline módon tableten és személyi számítógépen.

Az oldalról elérhető még 9 db a tanórai és tanórán kívüli tevékenységeket támogató oktató programcsomag. Ezek az eredeti elektronikus segédletek szintén Flash alapúak, ezért csak offline működnek tableten és PC-n.

Különös helyet foglal el közöttük a Forrás Tantárgyfüggetlen Oktatási Programcsomag, mely bár 2004-ben jelent meg, az IKT eszközök evolúciója miatt leginkább most lehet aktuális a használata. Ennek az oka az, hogy a Flash animációk eltűnésével eltűntek a magas interaktivitású játékos oktató programok is, amelyek korábban széleskörben elterjedtek voltak. Ezt a sajnálatos hiányt pótolhatja részben a Forrás Tantárgyfüggetlen Oktatási Programcsomag testre szabható animációival. A honlapon a programcsomag azon részeit tesszük közzé, amelyek közel 20 évvel a megalkotásuk után is érdekesek lehetnek a felhasználók számára. A megváltoztatható információtartalmú animációk működésének az a lényege, hogy az animációt elindító programfájl nem tartalmazza a működéséhez szükséges adatokat, hanem azokat a felhasználó által módosítható külső fájlokból importálja be.

A honlapon 11 db PDF-ben letölthető hiánypótló könyvet is közzé tettünk, amelyek már nem elérhetők kereskedelmi forgalomban.

Található még itt film és linkajánló.

Új fejlesztési irányok

Mobiltelefon kompatibilis interaktív érettségi feladatok

A korábbi biológia érettségi feladatsorok a megoldásaikkal együtt mindenki számára szabadon hozzáférhetők. Nem kell különösebben megindokolnunk, hogy ezek a feladatok milyen fontosak a diákok biológia érettségire való felkészítésében. Használatukat viszont jelentős mértékben megkönnyíthetné, ha ezek témakörök szerint csoportosítva, mobiltelefon kompatibilis interaktív feladatok formájában is hozzáférhetők lennének. Ez forradalmasíthatná a feladatok alkalmazását a tanórai munka és az egyéni tanulás során egyaránt. Ezért kezdtük el a feladatok fenti szempontok szerinti digitalizálását az ELTE biológiatanár szakos hallgatók közreműködésével. A jelenleg elérhető feladatok a következő témakörökhöz kapcsolódnak: egyed feletti szerveződési szintek (63 feladat), keringési rendszer (75 feladat).

Mobiltelefon kompatibilis legördülő válaszlistás feladatok

A közoktatásban egyre szélesebb körben használják mobiltelefonjaikat a diákok, ezért fontosnak tartottuk olyan mobiltelefon kompatibilis interaktív tananyagok közzétételét is, amelyek interaktivitásfokukban megközelítik a korábbi tudásellenőrző Flash animációkat és platformfüggetlenek. Ennek a munkának az eredményeként készült el négy nagyobb témakörhöz (fotoszintetizáló szervezetek, gerinctelen állatok szervezettana, gerincesek szervezettana, sejttan-szövettan) kapcsolódva 566 mobiltelefon kompatibilis legördülő válaszlistás feladat, melyek használatához módszertani segédletet is mellékeltünk.

Az eXeLearning program

Az eXeLearning egy olyan tananyagszerkesztő program, amellyel egyszerűen elő lehet állítani különféle digitális tananyagokat, amelyek kiexportálhatók honlap formájában is. A tanárok az eXe segítségével egy igényes HTML formátumú interaktív tananyagot hozhatnak létre webszerkesztő alkalmazása nélkül. Az elkészült elektronikus tartalom könnyen közzétehető, így a diákok felhasználhatják az egyéni tanulás, otthoni ismétlés és gyakorlás során, de természetesen a tanórákon is eredményesen alkalmazható megfelelő módszertani háttérrel. A programban számos lehetőség adódik képek, animációk, filmek és hivatkozások beépítésére, ráadásul használata nem komplikált, gyorsan megtanulható, mégis színvonalas weblapok generálhatók vele, melyek a kollégák és a diákok számára motiváló hatással bírnak, élvezetesebbé teszik a tanítást és a tanulást. A honlapon típusfeladatokkal és példahonlapokkal illusztrált részletes ismertetőt adunk a programról.

Interaktív honlapok

A honlapról elérhető újabb könyveket nem letölthető PDF-ekként, hanem mobiltelefon kompatibilis honlapok formájában tesszük közzé. Ez a megoldás sokkal hatékonyabban támogatja az ismeretanyag tanórai, vagy terepi felhasználását a frontális és csoportos tevékenységek során. Jelenleg „A biológia tanításának elmélete és gyakorlata” című könyv érhető el ebben a formában a honlapról és előkészületben van még 4 további könyv közzététele.

Tankönyv lektorálás

Az ELTE TTK Biológiai Intézet oktatói a jobbítás szándékától vezérelve kezdték el lektorálni az Oktatási Hivatal gimnáziumi biológia és biológia-egészségtan tankönyveit. Honlapunkon a szakmailag és szakmódszertanilag korrigálandó részekről táblázatos formában adunk részletes információkat, amelyek mellett a tankönyv érintett oldalai is megtekinthetők a honlapon. Reméljük, hogy munkánkkal nem csak a pontos ismeretanyag átadáshoz és a diákok eredményes biológiatanulásához járulhatunk hozzá, hanem a tankönyvszerzőknek is tudunk olyan információkat adni, amik konkrét segítséget jelenthetnek munkáik átdolgozásához.

A honlap használatához sok sikert kívánunk!

AKTUÁLIS

2023. 02. 14.

Elérhető a YouTube-on a "Poláros Világ" című tudományos dokumentumfilmünk.

2022. 04. 28.

Már elérhetők a mobiltelefon kompatibilis interaktív érettségi feladatok (lásd fentebb).

2022. 03. 05.

Már elérhető "Az édesvízi gerinctelenek Közép-Európában" digitális változata. A képekkel és filmekkel szemléltetett ismeretanyag mellett már az online határozó is működik. Ez utóbbihoz a vektorgrafikus illusztrációs anyag elkészítése még folyamatban van.