Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Tudományos Diákkör

Szakterületi felelős: Dr. Kriska György ELTE TTK Biológiai Intézet, Biológiai Szakmódszertani Csoport

Elérhetőség: kriska@ludens.elte.hu, vonalas telefon: 372-2500/1702, mobil: +36-30/5132364

Déli Tömb 7. emelet 205. szoba

2005. december 3.

szerző(k)

szak

cím

témavezető

eredmény

Gere Ágota és

Szabó Szilvia

IV. biológia – környezettan tanárszak

Multimédiás zoopedagógiai oktatási segédanyag

Kriska György

ELTE Embertani Tanszék

1. díj

A zsűri tagjai: Karkus Zsolt ELTE Embertani Tanszék, Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

 

2006. december 8.

szerző(k)

évfolyam

dolgozat címe

témavezető(k) neve

témavezető(k) beosztása

témavezető(k) munkahelye

díjazás

OTDK-ra javasolva

Petelei Katalin

V. biológia-földrajz

A Csömöri-patak bioindikációs vizsgálata

Kriska György

adjunktus

ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport

I. díj

igen

Hajdú Huba

IV. matematika-informatika

Különböző reprezentációk használata a problémamegoldási folyamatban

Munkácsy Katalin

főiskolai docens

ELTE TTK Matematikatanítási és Módszertani Központ

I. díj

igen

Fehér Csilla

IV. biológia-környezettan

Egy nyári tábor programja

Kriska György

adjunktus

ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport

III. díj

igen

Schlosser Judit

V. matematika tanár

Látva értsd a matematikát

Blénessy Gabriella, Hanczár Gergely

tanársegédek

ELTE TTK Multipedagógiai és Oktatástechnikai Központ

III. díj

igen

Gülch Bernadett

V. matematika tanár

Ábrázoló geometria a matematikaoktatásban. A problématörténet szerepe az ábrázoló geometria iskolai tanításában

Munkácsy Katalin

főiskolai docens

ELTE TTK Matematikatanítási és Módszertani Központ

1. dícséret

igen

Schuh Soma

V. matematika tanár

A koordináta geometria tanításának érdekesebbé tétele a tudománytörténet segítségével

Munkácsy Katalin

főiskolai docens

ELTE TTK Matematikatanítási és Módszertani Központ

2. dícséret

igen

Becző Szilvia

IV. angol-matematika

Matematika tanulást segítő webhelyek

Munkácsy Katalin

főiskolai docens

ELTE TTK Matematikatanítási és Módszertani Központ

2. dícséret

igen

A zsűri tagjai: Horváth Ákos docens, ELTE TTK, Fizikai Intézet Atomfizika Tanszék, Pálfalvi Józsefné főiskolai docens, ELTE TTK, Matematikai Intézet Matematikatanítási és Módszertani Központ, Karkus Zsolt tanársegéd, ELTE TTK, Biológiai Intézet, Biológiai Szakmódszertani Csoport

2008. március 17.

szerző(k)

évfolyam

dolgozat címe

témavezető(k) neve

témavezető(k) beosztása

témavezető(k) munkahelye

díjazás

OTDK-ra javasolva

Gosztonyi Katalin

IV. matematika-filozófia

A matematikatörténet felhasználásának lehetőségei a matematikaoktatásban. Egy nyári tábor és a tapasztalatok

Vancsó Ödön

Egyetemi adjunktus

ELTE TTK Matematikatanítási és Módszertani Központ

II.

igen

A zsűri tagjai: Kriska György adjunktus, ELTE TTK, Biológiai Intézet, Biológiai Szakmódszertani Csoport, Kutrovátz Gábor egyetemi tanársegéd,  ELTE TTK, Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék, Szeredi Éva főiskolai docens, ELTE TTK Matematikatanítási Módszertani Központ

2008. december 10.

szerző(k)

évfolyam

dolgozat címe

témavezető(k) neve

témavezető(k) beosztása

témavezető(k) munkahelye

díjazás

OTDK-ra javasolva

Kriska Ádám

III. biológia tanár

Rendszertani fák informatikai sokszínűsége

Kriska György

egyetemi adjunktus

ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport

1. díj

igen

Kádár Kinga Mária

V. biológia tanár

A Sulinet Digitális Tudásbázis

Kriska György

egyetemi adjunktus

ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport

2.díj

igen

Muraközy Anna,

Szabó Hajnalka

VI. és III. éves matematika tanár

Tárgyak szerepe a matematika történet tanításában

Munkácsy Katalin

egyetemi adjunktus

ELTE TTK Matematikatanítási Módszertani Központ

-

nem

Szelle Zsófia, Halmágyi Réka, Pintér László

V. éves matematika tanár

Mi a szerepe a Csodák Palotájának a matematika oktatásban?

Munkácsy Katalin

egyetemi adjunktus

ELTE TTK Matematikatanítási Módszertani Központ

-

nem

A zsűri tagjai: Karkus Zsolt tanársegéd, ELTE TTK, Biológiai Intézet, Biológiai Szakmódszertani Csoport, Munkácsy Katalin egyetemi adjunktus, ELTE TTK Matematikatanítási Módszertani Központ, Vásárhelyi Éva egyetemi docens, ELTE TTK Matematikatanítási Módszertani Központ

2009. december 16.

szerző(k)

évfolyam

dolgozat címe

témavezető(k) neve

témavezető(k) beosztása

témavezető(k) munkahelye

díjazás

OTDK-ra javasolva

 

Gazafi Gertrúd

V. biológia-környezettan tanár

Az interaktív tábla felhasználási lehetőségei a biológiaoktatásban

Karkus Zsolt

 

Egyetemi tanársegéd

ELTE TTK Biológiai Szakmódszertani Csoport

II.

 

Igen

 

Marton Péter

Matematika BSc. III. év

Életjátékok

Munkácsy Katalin

 

Főiskolai docens

ELTE TTK Matematikatanítási Módszertani Központ

 

 

Nem*

A zsűri tagjai: Munkácsy Katalin főiskolai docens,  ELTE TTK Matematikatanítási Módszertani Központ, Kriska György egyetemi adjunktus, ELTE TTK, Biológiai Intézet, Biológiai Szakmódszertani Csoport

2011. december 13.

szerző(k)

évfolyam - szak

F

K

dolgozat címe

témavezető(k) neve

témavezető(k) beosztása

témavezető(k) munkahelye

díjazás

J*

Németh Kinga, Oli Barbara, Berzsenyi Viktória

Matematika

5

BSc.

Szociálisan hátrányos helyzetű, matematikából tehetséges tanulók tanításának néhány módszertani kérdése

Munkácsy Katalin

 

Főiskolai docens

ELTE Matematikatanítási Központ

 

Nem*

Pártos Boglárka Andrea

Matematika (fizika minor)

5

BSc.

NUMB3RS a középiskolában

Szabó Csaba

 

Egyetemi tanár

ELTE Algebra és számelmélet Tanszék

 

Igen

2012. december 10.

szerző(k)

évfolyam - szak

F

K

dolgozat címe

témavezető(k) neve

témavezető(k) beosztása

témavezető(k) munkahelye

díjazás

J*

Kuttner Ádám

Tudománykommunikáció
a természettudományban

3

MSc.

Facebook oktatási pilot program a szakképzésben

Kárpáti Andrea

egyetemi tanár

ELTE TTK Természettudomány-kommunikáció és Unesco Multimédiapedagógiai Központ

3.

Igen

Zentai Sára

Tudománykommunikáció
a természettudományban

3

MSc.

Digitális bennszülöttek a múzeumokban

Bárd Edit

PR-munkatárs

Duna Múzeum, Esztergom

-

Igen

Tóth Bettina

Matematika

12

MSc

Modellezési kompetencia és modellezési
lépések.
Esettanulmány egy nyolcosztályos gimnázium
tanulóiról.

Ambrus Gabriella

adjunktus

ELTE TTK Matematikatanítási és Módszertani Központ

2.

Igen

Rábai Márta

Kémia-angol tanárszak

3

MA

Az angol nyelvű kémiatanítás a magyarországi két tanítási nyelvű iskolákban

Szalay Luca

adjunktus

ELTE TTK Kémia Intézet

dicséret

Igen

Pálinkó Dániel

Biológia-földrajz

10

O

Az alap-, és középszintű oktatás
mikológia témakörét érintő
tananyagfejlesztés szükségessége és
lehetőségei

Kriska György

adjunktus

ELTE TTK Biológiai Intézet

1.

Igen

Nagy Mária

Fizika

5

BSc

A fizikatanítás pedagógiája: Matematikai eszközök alkalmazása a fizika tanításában

Radnóti Katalin

főiskolai tanár

ELTE TTK Anyagfizikai Tanszék

3.

Igen

Lorászkó Balázs

Matematika

3

BSc

Az arab matematikatörténet lehetséges szerepe a mai matematikaoktatásban

Munkácsy Katalin

főiskolai docens

ELTE TTK Matematikatanítási és Módszertani Központ

2.

Igen

Kovács Veronika, Palotay Dorka

Matematika

7, 3

BSc

Ez is hungaricum - A modern
tudomány és az oktatás
kapcsolata

Szabó Csaba

egyetemi tanár

ELTE TTK Algebra és Számelmélet Tanszék

2.

Igen

Palotay Dorka, Pozsonyi Enikő

Matematika

3, 7

BSc

Ha tudom, hogy miről van szó
- Iskolai feladatok absztrakt
algebrai háttérrel

Szabó Csaba

egyetemi tanár

ELTE TTK Algebra és Számelmélet Tanszék

1.

Igen

.A zsűri tagjai: Karkus Zsolt, tanársegéd, ELTE TTK, Biológiai Intézet, Embertani Tanszék, Vásárhelyi Éva, docens, ELTE TTK Matematikatanítási és Módszertani KözpontKriska György egyetemi adjunktus, ELTE TTK, Biológiai Intézet, Biológiai Szakmódszertani Csoport

2013. december 09.

szerző(k)

évfolyam - szak

F

K

dolgozat címe

témavezető(k) neve

témavezető(k) beosztása

témavezető(k) munkahelye

díjazás

J*

Sárospataki Barnabás

IV. biológia-kémia és magyar tanár

10

MA.

Természetbúvár tábor szervezésének szakmódszertani és pedagógiai szempontú elemzése

Kriska György

adjunktus

ELTE TTK Biológiai Intézet

1.

Igen

A zsűri tagjai: Karkus Zsolt, tanársegéd, ELTE TTK, Biológiai Intézet, Embertani Tanszék, Király Andrea, adjunktus, ELTE TTK Természettudomány-kommunikáció és Unesco Multimédiapedagógiai Központ

2014. december 09., ELTE TTK Déli Tömb 7-110.

szerző(k)

évfolyam - szak

F

K

dolgozat címe

témavezető(k) neve

témavezető(k) beosztása

témavezető(k) munkahelye

díjazás

J*

Csányi Petra
Pozsonyi Enikő
Szabó Zsanett

matematika-informatika tanári, matematika-biológia tanári, matematika-informatika tanári

7
11
7

MA.
MSc.
MSc.

A számelmélet oktatásának hatékonysága általános- és középiskolában

Szabó Csaba

egyetemi tanár

ELTE TTK Matematikai Intézet

1.

Igen

Lorászkó Balázs

matematika

7

BSc.

Miért nehéz a modellezési feladatok megoldása? – két esettanulmány középiskolás tanulókkal

Ambrus Gabriella

adjunktus

ELTE TTK Matematikai Intézet

1.

Igen

Csányi Petra
Pozsonyi Enikő Szabó Zsanett
Fábián Kata 

matematika-informatika tanári, matematika-biológia tanári, matematika-informatika tanári, matematika-informatika tanári

7
11
7
7

MA.
MSc.
MSc.
MA.

Számelmélet tegnap és holnap

Szabó Csaba

egyetemi tanár

ELTE TTK Matematikai Intézet

1.

Igen

A zsűri tagjai: Karkus Zsolt, tanársegéd, ELTE TTK, Biológiai Intézet, Embertani Tanszék, Kriska György, adjunktus, ELTE TTK Biológiai Intézet, Embertani Tanszék

2015. december 15., ELTE TTK Déli Tömb 2-712: hivatalos jegyzőkönyv