Skip navigation

Online tanulási anyagok

Digitális segédanyagok a gyakorlatközpontú biológia oktatásához

A honlapról letölthető digitalizált és magas interaktivitású digitális segédanyagok a gyakorlatközpontú tantermi/laboratóriumi biológia oktatást és a vizes élőhelyeken folytatott terepi foglalkozásokat támogatják. Az ingyenesen letölthető anyagok szakmai alapját a következő kiadványok adják:

[1] Kriska Gy. (2008) Édesvízi gerinctelen állatok – határozó. Nemzeti Tankönyvkiadó, 368. o.

[2] Kriska Gy. (2011) Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek I. Nemzeti Tankönyvkiadó, 160. o.

[3] Kriska Gy. (2012) Biológia érettségire felkészítő. Fotoszintetizáló szervezetek II. Nemzeti Tankönyvkiadó, 203. o.

[4] Kriska Gy., Lőw P. (2012) Biológia érettségire felkészítő. Állati szervezetek. Nemzeti Tankönyvkiadó, 222. o.

[5] Kriska Gy. (szerk.) (2013) Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 224. o.

A kiadvány megjelenését az EFOP-3.4.4-16 „Pályaorientáció, valamint matematikai, természettudományos, informatikai, műszaki szakok népszerűsítése a felsőoktatásban” című pályázat támogatta.