Skip navigation

Állati szövettan

Értő szem a metszetekbe rejtett titkok között úgy olvas, mintha azok egy nyomtatott könyv betűi lennének. A nyomozás nagyon izgalmas: a szemünk elé táruló látvány lépésről lépésre egyre több rejtett információhoz vezet el minket. E nyomolvasási jártasság megszerzésének első lépése ismeretszerzés arról, hogyan készül egy fénymikroszkópi preparátum, azaz metszet, illetve annak átgondolása, hogy mi is az valójában a valósághoz képest. Kezdjük egy rövid bevezetéssel! A szövet defi níciójának megadása nem könnyű feladat, hiszen látva a szövetek sokféleségét, nehéz olyan jellemzőket találni, amelyek általános érvényűek. Korábban hangsúlyozták, hogy az egy szövetbe tömörülő sejtek azonos csíralemezből származnak – ma már tudjuk, hogy ez alól jócskán vannak kivételek. Az azonban biztonsággal állítható, hogy egy szövetet – meghatározott szempontok alapján – egymáshoz hasonló sejtek hoznak létre, a szövet a sejtek szintjénél magasabb rendű szerveződés, s hogy minden szövettípus egy-egy alapvető funkció ellátására jön létre.

Nyilvánvaló, hogy a szövetek kialakításához és fenntartásához sejtjeik kommunikáción alapuló együttműködése elengedhetetlen. Hagyományosan négy alapszövetet különítünk el, amelyek bizonyos alapelvek szerint egymáshoz kapcsolódva, egymás funkcióit kiegészítve szerveket hoznak létre. Ismerkedjünk meg velük!