Skip navigation

Sejtbiológia és állati szövettan: 119 db legördülő válaszlistás feladat. Készítette: Kriska György és Tényi Adrienn Viktória

Felhasznált irodalom:

Kriska Gy. (szerk.) (2013) Biológia érettségire felkészítő. Gombák, biokémia, állati sejt- és szövettan, élettan. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó, 224. o. + DVD