Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Tudományos Diákkör

Kari felelős: Dr. Kriska György docens, ELTE TTK Biológiai Intézet, Biológiai Szakmódszertani Csoport

Elérhetőség: kriska.gyorgy@ttk.elte.hu, mobil: +36-30/5132364

 

TÉMALEHETŐSÉGEK BIOLÓGIÁBÓL

Kompetencia alapú biológiatanítás

A tanítás-tanulás modern felfogásában nem egyszerűen a tudás átadását tekintjük a szaktanár fő feladatának, hanem azoknak a készségeknek, képességeknek az elsajátíttatását is, amelyek a tanuló alkotó, kritikus gondolkodását, ismereteinek alkalmazását is fejlesztik. A témát választó jelölt feladata lenne, hogy ötleteket adjon a kompetenciák fejlesztési lehetőségeihez a biológiaórákon: pl. érvelési és vitakészségek, a kritikai gondolkodás, értő szövegolvasás és kooperatív tanulás. A módszerek és eljárások gyakorlati kipróbálása is részét képezi a feladatnak.

Témavezető: Karkus Zsolt tanársegéd, elérhetőség: karkus@apaczai.elte.hu

Tankönyvek a biológiaoktatásban

A közoktatásban felhasználható könyvek listája zavarba ejtően hosszú, azonban e tankönyvek műfaji-funkcionális szempontból nem eléggé változatosak. A témát választó jelölt feladata egy egyéni fejlesztésű tankönyvi fejezet kidolgozása és pedagógiai kipróbálása.
A feladat részét képezi a hazai és a határon túli magyar nyelvű és idegen nyelvű biológia tankönyvek kutatása, történeti fejlődésük és metodikai eszköztáruk összehasonlító vizsgálata is.

Témavezető: Karkus Zsolt tanársegéd, elérhetőség: karkus@apaczai.elte.hu

Interaktív oktatóprogramok alkalmazási lehetőségei a biológia tanításában

Az iskolák egyre nagyobb hányada rendelkezi a tantermekben is hozzáférhető számítógépekkel, interaktív táblákkal, de egyelőre a szaktanárok kisebb része él csak az általuk nyújtott lehetőségekkel. A jelölt feladata tématervek, multimédiás taneszközök (pl. digitális táblai programok) fejlesztése tanórai és tanórán kívüli felhasználáshoz, és ezek gyakorlati kipróbálása.

Témavezető: Karkus Zsolt tanársegéd, elérhetőség: karkus@apaczai.elte.hu

Interaktív programok fejlesztése aktívtáblára és az ezekhez kapcsolódó módszertani segédanyagok kidolgozása

A témában való részvétel nem igényel programozási előismereteket, csupán számítógéphasználati tapasztalatot. A jelölt feladata olyan a biológia egyes témaköreinek oktatásához kapcsolódó interaktív animációk elkészítése, amelyek alkalmasak az aktívtáblás megjelenítésre és módszertanilag sokoldalúan használhatók a közoktatásban. A hallgató munkája továbbá az elkészült programok használatát segítő módszertani anyagok elkészítése és pedagógiai kipróbálása.

Témavezető: dr. Kriska György adjunktus, elérhetőség: kriska@ludens.elte.hu

A talaj élővilágának komplex bemutatása (film, fotó, animáció)

A talaj rejtett élővilága tág lehetőségeket kínál a biológia különböző területeinek oktatásában. Mindeddig azonban az élőlények körülményes megjeleníthetősége, szemléltethetősége miatt a biológia oktatás mostohán bánt ezzel a témával. A témát választó jelölt feladata a talajlakó élőlények begyűjtése, valamint a mikroszkópos és makroszkópos technikákkal elkészült szemléltetőanyagok tantárgypedagógiai feldolgozása lenne.

Témavezető: dr. Kriska György adjunktus, elérhetőség: kriska@ludens.elte.hu

Korszerű fotózási és mikroszkópos technikákon alapuló oktatócsomag elkészítése a biológia oktatásához

Erre a témára elsősorban olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik már rendelkeznek egy komkrét érdeklődési területtel és ehhez kapcsolódóan szívesen foglalkoznának egy eredeti szemléltető anyagokon alapuló oktatócsomag elkészítésével. A technikai lehetőségek kiterjednek a fény és sztereómikroszkópos fotózásra, filmezésre (HD minőség) és 3D fotózásra.

Témavezető: dr. Kriska György adjunktus, elérhetőség: kriska@ludens.elte.hu

Számítógépes oktatócsomag fejlesztése a biológia tanulókísérleti órákhoz

A tanulókísérletek fontos szerepet játszanak a biológia oktatásában, ezek a középszintű érettségi tematikájában is szerepelnek. Ezért fontos lehet egy olyan számítógépes oktatócsomag fejlesztése, amely a tanulókísérleti órák előkészítésében és a gyakorlati foglalkozások során megszerzett ismeretek ellenőrzésében, gyakorlásában hasznosítható. A vállalkozó jelölt feladata egyes témakörökhöz kapcsolódóan kidolgozni egy ilyen számítógépes segédanyagot a hozzátartozó módszertani segédlettel együtt.

Témavezető: dr. Kriska György adjunktus, elérhetőség: kriska@ludens.elte.hu