Skip navigation

Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Tudományos Diákkör

Kari felelős: Dr. Kriska György habilitált egyetemi docens, az MTA doktora, ELTE TTK Biológiai Intézet, Biológiai Szakmódszertani Csoport

Elérhetőség: kriska.gyorgy@ttk.elte.hu, mobil: +36-30/5132364

AKTUÁLIS

Kari konferencia, 2023

PROGRAM

 

szerző(k)

szakterület

dolgozat címe

témavezető(k) neve

16:00-16:15

Csepely Zsófia

matematika

Inkább legyen társasjáték?!

Szabó Csaba

16:15-16:30

Zsoldos Gábor

földrajz

A földrajz tantárgy szerepe a stratégiai gondolkodás fejlesztésében

Makádi Mariann

16:30-16:45

Buda Virág, Prins Rebecca

matematika

Bizonyítások a matematika tanárszakos hallgatók körében

Szabó Csaba

16:45-17:00

Prins Rebecca, Sauerné Feczkó Ágnes

matematika

A játékosítás hatása a matematika tudásra és a matematikai attitűdre középiskolában

Szeibert Janka

Szabó Csaba

EREDMÉNYEK

Csepely Zsófia: Inkább legyen társasjáték?!

Zsoldos Gábor: A földrajz tantárgy szerepe a stratégiai gondolkodás fejlesztésében

Buda Virág, Prins Rebecca: Bizonyítások a matematika tanárszakos hallgatók körében

Prins Rebecca: A játékosítás hatása a matematika tudásra és a matematikai attitűdre középiskolában

A következő kari konferenciát 2023. december 12-én (kedd) 16:00 órától tartjuk a Déli Tömb 2-712-es (Interaktív tábla) helyiségben. A konferenciára 2023. december 5-ig lehet jelentkezni az alábbiak beadásával: kivonat (elektronikusan), jelentkezési lap (elektronikusan), ötödévesek esetén a szakdolgozat témavázlatát a jelentkezési lappal együtt (elektronikusan), dolgozat (elektronikusan). További részletek a Kari TDK menüpont alatt olvashatók.

Az előző évhez hasonlóan az országos konferenciára szánt, kész, de még a javaslatok alapján javítható dolgozatok mellett az intézményi konferenciára szánt bemutatkozással, melynek formája lehet rövid dolgozat, vázlat, ppt prezentáció az eddig elért eredményekről és a tervekről, lehet megjelenni. Tartalma a hallgató szakjain vagy azok határterületein végzett, a tanulást és a tudománynépszerűsítést szolgáló, önálló gondolatokat is tartalmazó munka.     
A második esetben a 2022. november 22-ig beküldött összefoglalók alapján a zsűri választja ki a helyi konferencián bemutatható munkákat, és javaslatokat tesz arra, hogy amennyiben a szerző, illetve a szerzők indulni kívánnak az országos versenyen is, milyen irányban érdemes tovább haladniuk. A kar hallgatói pályázhatnak, egyénileg vagy kiscsoportban, magyar nyelven.

A XXXVI. Tudományos Diákköri Konferencia Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekció (2023)

DÍJAZOTTAK:

2.díj: Kovács Petra, A magyar kultúra megismerése földrajzi tartalmakon keresztül. Témavezető: Gerlang Vivien, egyetemi tanársegéd. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani Tudástechnológiai szekció, tagozat: Hagyományőrzés

2. díj: Szabó Attila József: A mozgókép, mint a motiválás és tudásátadás eszköze a matematikatanításban. Témavezető: Szilágyi Brigitta egyetemi docens. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani Tudástechnológiai szekció, tagozat: Matematika módszertan

Különdíj: Kemenczei Edina: Témavezető: Általános iskolai fizikatanítás társasjátékok integrálásával. Hömöstrei Mihály mestertanár. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani Tudástechnológiai szekció, tagozat: Technika és természettudományok a pedagógiában

A XXXVI. Tudományos Diákköri Konferencia Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció (2023)

2. díj: Czett Mátyás, Csepely Zsófia: Nem csak játék. Témavezető: Szabó Csaba egyetemi tanár. OTDK Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, tagozat: Természettudományos problémafelvetés a közoktatásban

Különdíj: Feczkó Ágnes, Prins Rebecca: Játékosítás a gyakorlatban – példáka közoktatásból. Szabó Csaba egyetemi tanár. OTDK Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, tagozat: Természettudományos problémafelvetés a közoktatásban

Gratulálunk a díjazottaknak és témavezetőiknek!

 A Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció 2023-as felhívása

Kari konferencia, 2022

A következő kari konferenciát 2022. november 29-én (kedd) 16:00 órától tartjuk a Déli Tömb 4-202-es helyiségében. A konferenciára 2022. november 22-ig lehet jelentkezni az alábbiak beadásával: kivonat (elektronikusan), jelentkezési lap (elektronikusan), ötödévesek esetén a szakdolgozat témavázlatát a jelentkezési lappal együtt (elektronikusan), dolgozat (elektronikusan). További részletek a Kari TDK menüpont alatt olvashatók.

Az előző évhez hasonlóan az országos konferenciára szánt, kész, de még a javaslatok alapján javítható dolgozatok mellett az intézményi konferenciára szánt bemutatkozással, melynek formája lehet rövid dolgozat, vázlat, ppt prezentáció az eddig elért eredményekről és a tervekről, lehet megjelenni. Tartalma a hallgató szakjain vagy azok határterületein végzett, a tanulást és a tudománynépszerűsítést szolgáló, önálló gondolatokat is tartalmazó munka.     
A második esetben a 2022. november 22-ig beküldött összefoglalók alapján a zsűri választja ki a helyi konferencián bemutatható munkákat, és javaslatokat tesz arra, hogy amennyiben a szerző, illetve a szerzők indulni kívánnak az országos versenyen is, milyen irányban érdemes tovább haladniuk. A kar hallgatói pályázhatnak, egyénileg vagy kiscsoportban, magyar nyelven.

A BEMUTATÁSRA KERÜLT PÁLYAMUNKÁK

Fényképek a rendezvényről

.........................................................................................

35. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció

Nyíregyházi Egyetem, 2021. április 22.

Eredmények

Gamifikáció

III. helyezett: Szenderák Júlia, Szörényi Sára

A játékosításban rejlő lehetőségek a közoktatásban: miért, mikor, hogyan?

Témavezető: Dr. Szabó Csaba egyetemi tanár

A matematikatanítás módszertana

Különdíj: Rékasi Anna, Stirling Anna Krisztina

Matematika tanárszakos hallgatók problémafelvetési képességeinek vizsgálata fejlesztési céllal

Témavezető tanár: Dr. Szabó Csaba egyetemi tanár

Fenntarthatóságra nevelés

II. helyezett: Varga Dávid Csaba

Tantárgyintegráció a földrajztanításban.

Miként jelenik meg a tanár másik szakja a földrajz tanítása közben?

Témavezető: Dr. Makádi Mariann szakmetodikus mesteroktató

III. helyezett: Érsok Gábor

A kőszállító gőzös nyomában

Témavezető: Dr. Angyal Zsuzsa egyetemi adjunktus

Környezeti nevelés

II. helyezett: Seres Zoltán

Hatékony földrajztanulás digitális és online médiumok segítségével

Témavezető: Dr. Makádi Mariann szakmetodikus mesteroktató

Gratulálunk a díjazottaknak és témavezetőiknek!