Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Tudományos Diákkör

Szakterületi felelős: Dr. Kriska György ELTE TTK Biológiai Intézet, Biológiai Szakmódszertani Csoport

Elérhetőség: kriska@ludens.elte.hu, vonalas telefon: 372-2500/1702, mobil: +36-30/5132364

Déli Tömb 7. emelet 205. szoba

LEGFRISSEBB

Kari konferencia, 2017

PROGRAM

szerző(k)

szakterület

dolgozat címe

témavezető(k) neve

díjazás

J*

Kissné Menkó Orsolya

kémia

A kémiai fogalmak fejlődésének és a kémiai számításokkal kapcsolatos tévképzeteknek vizsgálata a 7. osztály végén

Szalay Luca

 

 

Jantner Anna

matematika

A matematika érettségi vizsga prediktív validitása matematika tanár és BSc szakos egyetemi hallgatók körében

Csapodi Csaba

 

 

Pesthy Sándor Gergely

fizika

A mechatronika alapjainak projekt alapú oktatási lehetőségei általános tantervű középiskolai osztályokban

Hömöstrei Mihály

 

 

Muzsnay Anna, Szeibert Janka, Zámbó Csilla

matematika

Modellezési problémák avagy az öltöztetés veszélyei

Szabó Csaba

 

 

Muzsnay Anna, Szeibert Janka, Zámbó Csilla

matematika

Improving problem creating ability of pre-service teachers

Szabó Csaba

 

 

Szabó Róbert

fizika

A modern gravitáció-elmélet korszerű tanítása

Bokor Nándor

 

 

Muzsnay Anna, Szeibert Janka, Zámbó Csilla

matematika

A teszteléses tanulás hatékonyságának vizsgálata az elemi geometria tanításában

Szabó Csaba

 

 

Pitlik László

matematika

A tanulói válaszadási hajlandóság vizsgálata eltérő tesztértékelési rendszerek alkalmazása esetén, esettanulmány

Vancsó Ödön

 

 

A következő kari konferenciát 2017. december 18-án (hétfő) 10:00 órától tartjuk az Északi Tömb -1.64 Rybár István teremben. A konferenciára 2017. december 11-ig lehet jelentkezni az alábbiak beadásával: kivonat (elektronikusan), jelentkezési lap (elektronikusan), ötödévesek esetén a szakdolgozat témavázlatát a jelentkezési lappal együtt (elektronikusan), dolgozat (elektronikusan), egy független szakmai bíráló értékelése (elektronikusan). További részletek a lap alján olvashatók.

Az előző évhez hasonlóan az országos konferenciára szánt, kész, de még a javaslatok alapján javítható dolgozatok mellett az intézményi konferenciára szánt bemutatkozással, melynek formája lehet rövid dolgozat, vázlat, ppt prezentáció az eddig elért eredményekről és a tervekről, lehet megjelenni. Tartalma a hallgató szakjain vagy azok határterületein végzett, a tanulást és a tudománynépszerűsítést szolgáló, önálló gondolatokat is tartalmazó munka.     
A második esetben a 2017. december 11-ig beküldött összefoglalók alapján a zsűri választja ki a helyi konferencián bemutatható munkákat, és javaslatokat tesz arra, hogy amennyiben a szerző, illetve a szerzők indulni kívánnak az országos versenyen is, milyen irányban érdemes tovább haladniuk. Ez vonatkozik mind a készülő, mind a kész munkákra. Így az is megeshet, hogy a zsűri egy díjazott dolgozatot annak átszerkesztése, csiszolása miatt nem javasol azonnali továbbjutásra. Ezeket a dolgozatokat jövőre úra be kell nyújtani, azonban előadást már nem kell róluk tartani. A kar hallgatói pályázhatnak, egyénileg vagy kiscsoportban, magyar nyelven
.

OTDK - 2017

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia részvételi feltételei: http://otdk.hu/media/uploads/xxxiii.otdk_kozponti_felhivas_2.szamumelleklet.pdf

SZEKCIÓ INFORMÁCIÓK

FELHÍVÁS
a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekciójában való részvételre

A rendező intézmény OTDK információs honlapja: http://otdk2017.ttmtt.sze.hu/kezdolap

Hallgatóink figyelmébe

Az OTDK-n történő indulásnak három lépése van: kvalifikálás - dolgozat feltöltése az OTDT Online rendszerébe - nevezés

Akik tavaly kvalifikáltak, és májusban feltöltötték a dolgozatukat, azok számára még van feladat: Nevezés.

A nevezési adataikat be kell írni a rendszerbe, és ki kell választaniuk melyik Szekcióban szeretnének indulni, majd a nevezési lapot kinyomtatva és aláírva Kriska Györgynek címezve az ELTE TTK Déli Tömb alagsori postázójában (-1.543) le kell adni a többi beadandóval (lásd alább) együtt legkésőbb 2017. január 12-ig. A leadásról értesítést kérek a következő ímélcímre: kriska@ludens.elte.hu. Az idén kvalifikált/kvalifikáló diákoknak is ugyanez lesz a feladatuk. Ha a postázóban nem tudják leadni az OTDK anyagaikat, mert nincs ott senki, akkor a Déli Tömb északi portáján (Északi Tömb felé eső bejárat mellett) adják le Kriska György névre. A leadás helyéről is kérek értesítést.

Minden érintett lépjen be az OTDT Online rendszerébe (https://online.otdk.hu/) és tegye meg a szükséges lépéseket! Mindezek határideje: 2017. január 11.

A sikeres feltöltés után a következő dokumentumokat kell leadni Kriska Györgynek címezve

az ELTE TTK Déli Tömb alagsori postázójában (-1.543):

  1. Abszolutóriumot szerzett/a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók leadandó dokumentumai két példányban(a szükséges dokumentumokat az 5.A.3. pont sorolja fel).
  2. A benevezett pályamunka OTDT online rendszeréből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott egy példánya.
  3. A benevezett pályamunka az OTDT online rendszeréből nyomtatott összefoglalója magyarul.
  4. A pályamunka nyomtatott formában egy példányban, illetve a digitális mellékletek digitális adathordozón.

 

ELTE TTK Szakterületi TDK Konferencia eredményei
Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szakterület TDK, 2016. december 21., 11:30,
ELTE TTK Déli-tömb 2-712.

szerző(k)

szakterület

dolgozat címe

témavezető(k) neve

díjazás

J*

Szeibert Janka, Zámbó Csilla Gyöngyvér

matematika

Tanítási módszerek és értékelés - egy esettanulmány

Szabó Csaba

1.

Igen

Négyesi Fanni

földrajz, környezettan

Mire jó a múlt? Egy ipartörténeti tanösvény tervezetének kidolgozása

Angyal Zsuzsanna

1.

 

Bursics Anna, Edőcsény Ágnes Csenge, Muzsnay Anna

matematika

"Geometriai szemléletfejlődés a magyar középiskolákban"

Szabó Csaba

1.

Igen

Darabos Kata, Gerlang Vivien

földrajz

Ez itt a reklám helye…avagy a médiával támogatott földrajztanulás

Makádi Mariann

1.

Igen

Együd Bence

biológia

Természetvédelmi terepgyakorlatok szervezése diákmentorokkal.

Karkus Zsolt,
Kriska György

1.

Igen

Nagy Mária

fizika

A kutatás alapú szemlélet alkalmazási léehetőségei a fizika oktatásában

Radnóti Katalin

2.

Igen

Szabó Róbert

fizika

Pályán az ágyúgolyó

Abonyi Iván

2.

Igen

Bőhm Sára

tudománykommunikáció

Kritikai gondolkodás fejlesztése biológia órán a vita módszertanán keresztül

Király Andrea

2.

Igen

Kondor Boglárka

tudománykommunikáció

Játékos tanulás: A Mengyelejev-féle periódusos rendszer elemeit és a kémiai vegyületeket bemutató KéMix nevű társasjátékkal

Wajand Judit

Kárpáti Andrea

1.

Igen

Együd Bence

biológia

Digitális mikroszkóp és mobiltelefon együttes használata szaktanteremben és terepen

Kriska György

1.

Igen

Menkó Orsolya

kémia

Fizikai és kémiai fogalmak vizsgálata a 7. évfolyam elején

Szalay Luca

2.

Igen

Pitlik László

matematika

Hasonlóságelemzés a szummatív értékelésben

Pitlik László

2.

Igen

Szabó Róbert

fizika

Csernobil fizikája. In memorioam: modern Pompeii (1986-2016)

Abonyi Iván

2.

Igen

Az OTDK hivatalos pontozási útmutatói

A TDK dolgozatok elkészítésénél és az előadások megtervezésénél célszerű mindenkinek alaposan áttanulmányozni az OTDK hivatalos pontozási útmutatóit, amelyek a fenti linkről tölthetők le.

A Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai TDK-ra beadandó dokumentumok formai követelményei

1. A kari TDK-konferenciára három dokumentumnak (ötödéveseknek négy), a formai követelményeknek megfelelő beadásával lehet:
- kivonat (elektronikusan)
- jelentkezési lap (elektronikusan)
- ötödévesek esetén a szakdolgozat témavázlatát a jelentkezési lappal együtt (elektronikusan)
- dolgozat (elektronikusan)

2. A kivonat beküldése text formátumban történhet a kriska@ludens.elte.hu címre.
A kivonat a dolgozat rövid tartalmi összefoglalója, melyben ki kell térni a tudományos célra, a választott módszerre és az eredményekre. Ezen szöveg nem haladhatja meg a 30 sort, vagy a 1600 leütest.

Az ötödévesek esetében a 30 soron túl, a kivonatban külön paragrafusban kell megadni, hogy a TDK-dolgozat miben különbözik a szakdolgozattól. Továbbá mellékelni kell külön (word vagy pdf) fileban a szakdolgozat rövid max. egy oldalas témavázlatát.

3. A jelentkezési lap kitöltésekor, minden szerzőnek külön-külön meg kell adni (többek között): a címet, a szerző nevét, az évfolyamát a szakját, elérhetőségét, a témavezető nevét, és munkahelyét.
A jelentkezési lap letölthető: itt, ezt csatolmányként kell elküldeni a kriska@ludens.elte.hu címre. A file neve tartalmazza legalabb egy szerző teljes nevét ekezeteknelkulegyben.

4. A dolgozatot elektronikus formában kell beküldeni a fenti email címre. A file formátuma legyen pdf (Acrobat Reader 5.0-val is jól elolvasható formában) vagy Microsoft Word documentum Word 2000-rel is elolvasható formában.

5. A kari konferencián az előadók 10 percben foglalják össze eredményeiket, ami után 5 perc vita következik.

6. Egyebek:
Az online kivonatbeadáskor megadott emailcím olyan legyen (többszerzős esetben elég egy szerző címe), amit az absztrakt beadása, és a TDK konferencia között hetente többször elolvas a tulajdonos. Minden további információt ezen az email címen lehet majd megkapni.

7. OTDK
Az OTDK-ra továbbjutók a dolgozatukat a konferencia zsűrijének és az írásbeli bírálónak a véleménye, észrevételei alapján a témavezetővel konzultálva még módosíthatják az OTDK-ra való beküldésig. Az OTDK-ra beküldendő dokumentumok felsorolását és ezek benyújtási módját mindig az OTDT (http://www.otdt.hu/) és az adott szekció programját bonyolító intézmény felhívásai tartalmazzák.

8. Írásbeli bírálat

A zsűri munkáját segítendő kérem, hogy a témavezetők küldjenek el a kriska@ludens.elte.hu címre egy írásbeli bírálatot, amit a dolgozat témájához értő személy írt meg. A nevezés ennek hiányában is elfogadható.

TDK témák szakterületenként
TDK témák szakterületenként