Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Tudományos Diákkör

Kari felelős: Dr. Kriska György docens, ELTE TTK Biológiai Intézet, Biológiai Szakmódszertani Csoport

Elérhetőség: kriska.gyorgy@ttk.elte.hu, mobil: +36-30/5132364

LEGFRISSEBB

Kari konferencia, 2018

ELTE TTK Szakterületi TDK Konferencia eredményei
Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai Szakterület TDK, Budapest, 2018. 12. 17., 09:00, ELTE TTK Északi-tömb -1.64. Rybár István terem

HIVATALOS JEGYZŐKÖNYV

szerző(k)

szakterület

dolgozat címe

témavezető(k) neve

díjazás

Bereczky-Zámbó Csilla, Muzsnay Anna, Szeibert Janka

matematika

Az előhívási hatás eredményessége a deduktív következtetést igénylő feladatok esetén

Szabó Csaba
Bernáth László

1.

Érsok Gábor

földrajz

Tantárgyközi oktatócsomag – főszerepben a só

Gherdán Katalin

2.

Bereczky-Zámbó Csilla, Muzsnay Anna, Szeibert Janka, Török Tímea

matematika

Teszteljük a tesztet. A geometriai megértés szintjeinek újragondolása a magyarországi diákok teszt-eredményei alapján

Szabó Csaba

1.

Furtner Nikolett

földrajz

Ásvány- és kőzettani tudásszerzés terepen

Makádi Mariann

1.

Rékasi Anna, Stirling Anna Krisztina

matematika

Matematika tanárszakos hallgatók problémafelvetési és problémamegoldási készségeinek összehasonlítása

Szabó Csaba
Korándi József

1.

Szabó Róbert

fizika

A hő értelmezésének módszertani kérdései

Sasvári László

1.

Gerlang Vivien

földrajz

(El)tévedni emberi dolog… avagy a térbeli intelligencia fejlesztési lehetőségei hagyományos és digitális eszközökkel a földrajztanításban

Makádi Mariann

1.

Szabó Szabolcs Különdíj

Borszuk Adrienn

fizika

Mit üzen Ottlik Géza a fizikatanároknak A Valencia-rejtély című művében? Tantárgyközi integráció a mű kapcsán

Tél Tamás
Vincze Miklós Pál

2.

ELTE TTK Tudományos Diákköri Tanács Különdíj

Seres Zoltán

földrajz

Környezeti szemléletformálás – a fenntarthatóság témakörének feldolgozási módszerei és eszközei a földrajztanításban

Makádi Mariann

1.

Kiss Mária Dominika

fizika

Világjáró hamufelhők Interaktív oktatási anyag középiskolásoknak a légköri szennyeződésterjedés szemléltetésére

Haszpra Tímea

2.

ELTE TTK Tantárgypedagógiai és Oktatástechnikai TDK Különdíj

Nagy Bence

földrajz

Környezettudatossági helyzetjelentés a 7-8. osztályosok köréből

Munkácsy Béla

1.

Tóth Kristóf

fizika

Határozottság a határozatlanságban. Miért tanuljunk kvantummechanikát fizika tanár-szakos hallgatóként?

Tél Tamás
Vincze Miklós Pál

2.

Elismerések

Borszuk Adrienn kiváló interdiszciplináris tanulásmódszertani megközelítésére való tekintettel az ELTE TTK Tudományos Diákköri Tanács Különdíjában részesült.

Az ELTE TTK Tantárgypedagógiai és Oktatástechnikai TDK Különdíját és az ezzel járó 5000 Ft-os pénzjutalmat Kiss Mária Dominika a Berzsenyi Dániel Gimnázium tanulója érdemelte ki. Egyúttal köszönetünket fejezzük ki középiskolai felkészítő tanárának Izsa Évának áldozatos munkájáért.

A Természettudományos Oktatásért Szabó Szabolcs Emlékére Alapítvány 20 000 forintos Különdíját Gerlang Vivien nyerte.

http://sz2a.hu/
https://www.facebook.com/szaboszabolcsalapitvany/

OTDK - 2019

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

A XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia részvételi feltételei: http://otdk.hu/media/uploads/hallgatoitajekoztato_online_34.pdf

SZEKCIÓ INFORMÁCIÓK

Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar 
2019. április 15-17.

FELHÍVÁS
a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia
Tanulás- és Tanításmódszertani - Tudástechnológiai Szekciójában való részvételre

A rendező intézmény OTDK információs honlapja: https://btk.ppke.hu/tudomanyos-kozelet/xxxiv-otdk

Hallgatóink figyelmébe

Az OTDK-n történő indulásnak három lépése van: kvalifikálás - dolgozat feltöltése az OTDT Online rendszerébe - nevezés

Akik tavaly kvalifikáltak, és májusban feltöltötték a dolgozatukat, azok számára még van feladat: Nevezés.

A nevezési adataikat be kell írni a rendszerbe, és ki kell választaniuk melyik Szekcióban szeretnének indulni, majd a nevezési lapot kinyomtatva és aláírva Kriska Györgynek címezve az ELTE TTK Déli Tömb alagsori postázójában (-1.543) le kell adni a többi beadandóval (lásd alább) együtt legkésőbb 2019. január 9-ig. A leadásról értesítést kérek a következő ímélcímre: kriska.gyorgy@ttk.elte.hu. Az idén kvalifikált/kvalifikáló diákoknak is ugyanez lesz a feladatuk. Ha a postázóban nem tudják leadni az OTDK anyagaikat, mert nincs ott senki, akkor a Déli Tömb északi portáján (Északi Tömb felé eső bejárat mellett) adják le Kriska György névre. A leadás helyéről is kérek értesítést.

Minden érintett lépjen be az OTDT Online rendszerébe (https://online.otdk.hu/) és tegye meg a szükséges lépéseket! Mindezek határideje: 2019. január 9.

A sikeres feltöltés után a következő dokumentumokat kell leadni Kriska Györgynek címezve

az ELTE TTK Déli Tömb alagsori postázójában (-1.543):

  1. Abszolutóriumot szerzett/a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók leadandó dokumentumai két példányban(a szükséges dokumentumokat az 5.A.3. pont sorolja fel).
  2. A benevezett pályamunka OTDT online rendszeréből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott egy példánya.
  3. A benevezett pályamunka az OTDT online rendszeréből nyomtatott összefoglalója magyarul.
  4. A pályamunka nyomtatott formában egy példányban, illetve a digitális mellékletek digitális adathordozón.

Az OTDK pályamunkával kapcsolatos elvárások

A TDK dolgozatok elkészítésénél és az előadások megtervezésénél célszerű mindenkinek alaposan áttanulmányozni az OTDK hivatalos pontozási útmutatóit, amelyek a fenti linkről tölthetők le.

A Tantárgypedagógiai és Oktatástechnológiai TDK-ra beadandó dokumentumok formai követelményei

1. A kari TDK-konferenciára három dokumentumnak (ötödéveseknek négy), a formai követelményeknek megfelelő beadásával lehet:
- kivonat (elektronikusan)
- jelentkezési lap (elektronikusan)
- ötödévesek esetén a szakdolgozat témavázlatát a jelentkezési lappal együtt (elektronikusan)
- dolgozat (elektronikusan)

2. A kivonat beküldése text formátumban történhet a kriska.gyorgy@ttk.elte.hu címre.
A kivonat a dolgozat rövid tartalmi összefoglalója, melyben ki kell térni a tudományos célra, a választott módszerre és az eredményekre. Ezen szöveg nem haladhatja meg a 30 sort, vagy az 1600 leütest.

Az adott félévben záróvizsgázók esetében a 30 soron túl, a kivonatban külön paragrafusban kell megadni, hogy a TDK-dolgozat miben különbözik a szakdolgozattól. Továbbá mellékelni kell külön (word vagy pdf) fileban a szakdolgozat rövid max. egy oldalas témavázlatát.

3. A jelentkezési lap kitöltésekor, minden szerzőnek külön-külön meg kell adni (többek között): a címet, a szerző nevét, az évfolyamát a szakját, elérhetőségét, a témavezető nevét, és munkahelyét.
A jelentkezési lap letölthető: itt, ezt csatolmányként kell elküldeni a kriska.gyorgy@ttk.elte.hu címre. A file neve tartalmazza legalabb egy szerző teljes nevét ekezeteknelkulegyben.

4. A dolgozatot elektronikus formában kell beküldeni a fenti email címre. A file formátuma legyen pdf (Acrobat Reader 5.0-val is jól elolvasható formában) vagy Microsoft Word documentum Word 2000-rel is elolvasható formában.

5. A kari konferencián az előadók 10 percben foglalják össze eredményeiket, ami után 5 perc vita következik.

6. Egyebek:
Az online kivonatbeadáskor megadott emailcím olyan legyen (többszerzős esetben elég egy szerző címe), amit az absztrakt beadása, és a TDK konferencia között hetente többször elolvas a tulajdonos. Minden további információt ezen az email címen lehet majd megkapni.

7. OTDK
Az OTDK-ra továbbjutók a dolgozatukat a konferencia zsűrijének és az írásbeli bírálónak a véleménye, észrevételei alapján a témavezetővel konzultálva még módosíthatják az OTDK-ra való beküldésig. Az OTDK-ra beküldendő dokumentumok felsorolását és ezek benyújtási módját mindig az OTDT (http://www.otdt.hu/) és az adott szekció programját bonyolító intézmény felhívásai tartalmazzák.

8. Írásbeli bírálat

A zsűri munkáját segítendő kérem, hogy a témavezetők küldjenek el a kriska.gyorgy@ttk.elte.hu címre egy írásbeli bírálatot, amit a dolgozat témájához értő személy írt meg. A nevezés ennek hiányában is elfogadható.

TDK témák szakterületenként
TDK témák szakterületenként